• Lorem ipsum

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij
Zomerspeelgoed v.o.f. als leverancier van producten optreed. Zomerspeelgoed v.o.f. is ingeschreven in het handelsregister te Groningen onder nummer 73697974.

Aanbiedingen;

Alle aanbiedingen van Zomerspeelgoed v.o.f. zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Op = Op. Type fouten zijn voorbehouden. Voor aanbiedingen geldt; geen korting op korting. Kortingcodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met aanbiedingen en bij producten die speciaal voor de klant zijn besteld.

Overeenkomst;

De koopovereenkomst tussen Zomerspeelgoed v.o.f. en de klant is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

Zomerspeelgoed v.o.f. behoud zich het recht voor, artikelen die niet binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij.

Indien het product alsnog wordt betaald na deze 14 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

Prijzen en Betalingen: 

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden, zonder korting of compensatie, binnen 14 dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft en binnen 21 dagen na besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- of bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling via bank geldt als datum van betaling, de datum van creditering op de bankrekening van Zomerspeelgoed.com.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Zomerspeelgoed v.o.f. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel onmiddellijk te ontbinden zonder verdere opgave van redenen. 

Levering:

Zomerspeelgoed v.o.f. verzend de bestelde artikelen binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Zomerspeelgoed.com zorgt voor de verzending per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Zomerspeelgoed v.o.f. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten in zijn geheel betaald zijn. Zomerspeelgoed v.o.f. is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering(en) worden door Zomerspeelgoed v.o.f. gedragen. Zomerspeelgoed v.o.f. hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na deze maximale termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

Verzending, factuur en betaalmethode:

Bestellingen worden geleverd via een expediteur of kunnen op afspraak (via telefoon of email) worden afgehaald. Zomerspeelgoed v.o.f. bevestigd uw bestelling per email op het door u opgegeven emailadres. Hierin bevindt zich het overzicht van uw bestelling met alle benodigde gegevens van zomerspeelgoed.com en de opgegeven gegevens van de klant. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De factuur wordt met de zending meegeleverd.

Betaalmogelijkheden;

 1. Vooruitbetaling, betaling via overschrijving.
 2. Contante betaling bij ophalen
 3. Betaling via remboursverzending
 4. Betaling met Ideal
 5. Betaling op rekening. Dit is alleen mogelijk voor bedrijven en scholen, na goedkeuring door Zomerspeelgoed v.o.f. De eerste twee bestellingen dienen door de koper vooruitbetaald te worden. Daarna kan worden geleverd met een betalingstermijn van 14 dagen.
  Zomerspeelgoed v.o.f. houdt zich het recht voor om eenzijdig af te wijken van deze bepaling )

Toepasselijk recht en bevoegde rechter;

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wanneer onze algemene voorwaarden door een Nederlandse rechter te ruim wordt bevonden, dan is Zomerspeelgoed v.o.f. maximaal voor vijfentwintig euro (€ 25.00) aansprakelijk. Alle andere kosten zijn voor uw rekening.

Herroepingrecht;

Zomerspeelgoed v.o.f. hanteert voor het herroepingrecht de wetterlijk voorgeschreven termijn van 14 dagen.
U kunt binnen deze termijn zonder opgaaf van reden het door u bestelde artikelen retourneren. Wanneer de totale bestelling wordt geretourneerd dan zijn de verzendkosten voor de verkoper. Indien een deel van de bestelling wordt teruggezonden zijn de verzendkosten voor de koper.
Uiteraard dient de verpakking en de inhoud niet beschadigd te zijn. Binnen 14 werkdagen wordt het bedrag van aankoop inclusief de eventuele verzendkosten aan u gecrediteerd.

Garantie, klachten, niet goed geld terug;

Uiteraard neemt Zomerspeelgoed v.o.f. elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Zomerspeelgoed v.o.f. daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, de meldingstermijn is 7 dagen.  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten gerestitueerd te krijgen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel, bij niet direct zichtbare gebreken, binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Zomerspeelgoed v.o.f. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.